Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSV6000 Suomen kieli ja talouselämän viestintä, 3–17 op

Osaamistavoitteet

Suomen kielen ja talouselämän viestinnän opiskelu vahvistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä perehdyttää kielen- ja viestinnäntutkimuksen teorioihin.

Sisältö

Suomen kielen ja talouselämän viestinnän opintojen vähimmäismäärä on 3 op eli Talouselämän viestinnän perusteet -opintojakso, 3 op. Sen suositeltava suoritusaika on 2. vsk. Lisäksi opiskelijan on suoritettava menetelmäopinto MENY Ab Tieteellisen viestinnän perusteet, 1 op. Se on hyödyllistä suorittaa yhtä aikaa kandidaatintutkielman kirjoittamisen kanssa.

Suomen kielen ja talouselämän viestinnän osalta tutkintovaatimukset muuttuivat vuosikurssista 2011 alkaen. Jos olet aloittanut opintosi aiemmin tai jos pakolliset SV-opintosi ovat kesken, tarkista tarvittavat opinnot aineen intranetsivulta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/unit/kielet-ja-liikeviestinta/oppiaineet/suomen-kieli-ja-viestinta/opintojaksot/Sivut/SV1_vaatimukset.aspx

Yksittäisiä suomen kielen ja talouselämän viestinnän kursseja voidaan valita joko KTK- tai KTM-opintojen vaihtoehtoisiin kieli- ja viestintäopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.

avaa kaikki

Suomen kieli ja talouselämän viestintä

Pakolliset opinnot 3 op
KTK-tutkinnon pakollinen opintojakso.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 0–14 op
Yksittäisiä suomen kielen ja talouselämän viestinnän kursseja voidaan valita sekä KTK- että KTM-tutkinnon vaihtoehtoisiin kieli- ja viestintäopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet