Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ITAL0018 ITALIA, AINEOPINNOT, 35–45 ECTS

Osaamistavoitteet

Opintojen osaamistavoitteina on:
- hyvä kirjallinen ja suullinen italian kielen taito
- kielitiedon kartuttaminen
- Italian yhteiskuntaan ja kulttuurin eri ilmenemismuotoihin perehtyminen
- käännösviestinnän perusteisiin tutustuminen
- kielentutkimuksen perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta
- valmius tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin.

Sisältö

Aineopinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista. Pääaineopiskelijoilla on kuusi pakollista opintojaksoa (35 op) ja sivuaineopiskelijoilla neljä pakollista opintojaksoa (20 op). Pakollisten opintojaksojen lisäksi pääaineopiskelija valitsee vähintään kaksi valinnaista opintojaksoa (10 op) ja sivuaineopiskelija vähintään kolme valinnaista opintojaksoa (15 op) oppiaineen ja laitoksen tarjoamista valinnaisista opintojaksoista.
Suoritettuaan kaikki aineopintoihin vaadittavat opintojaksot opiskelijan tulee hakea kokonaisuusmerkintä oppiaineen toimistosta tai intrasivuilta saatavalla lomakkeella.

I Oppiaineen pakolliset opintojaksot (15-30 op)
A 1 Kielioppi II, P 5 op
A 2 Kirjallinen ja suullinen viestintä II, P 5 op
A 3 Kieliharjoittelu, P 5 op
A 4 Italian kielen tutkimus ja tieteellinen kirjoittaminen, Pp 5 op
A 5 Proseminaari ja HuK-tutkielma, Pp 10 op

II Oppiaineen valinnaiset opintojaksot
A 6 Kielen historia II, V 5 op
A 7 Kielitiede I, V 5 op
A 8 Käännösviestintä su-it, V 5 op
A 9 Kulttuurien välinen viestintä, V 5 op
A 10 Historia, yhteiskunta ja kulttuuri II, V 5 op
A 11 Kirjallisuus II, V 5 op
A 12 Työharjoittelu, V 5 op

III Laitoksen pakolliset opintojaksot (5 op)
A 13 Tulevaisuus pelissä, opintopolkujen johdantokurssi, P 5 op

IV Laitoksen valinnaiset opintojaksot
A 14 Discourse studies and pragmatics, V 5 op
A 15 Käännösviestintä sosiokulttuurisesta näkökulmasta, V 5 op

Latinan alkeiskurssin suorittamista suositellaan erityisesti pääaineopiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opiskelijan on saatava aineopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Languages and Translation Studies
Italia, HuK (Italian)
avaa kaikki
School of Languages and Translation Studies
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies