Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL0018 ITALIA, AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Opintojen osaamistavoitteina on:
- hyvä kirjallinen ja suullinen italian kielen taito
- kielitiedon kartuttaminen
- Italian yhteiskuntaan ja kulttuurin eri ilmenemismuotoihin perehtyminen
- käännösviestinnän perusteisiin tutustuminen
- kielentutkimuksen perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta
- valmius tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin.

Sisältö

Aineopinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista. Pääaineopiskelijoilla on kuusi pakollista opintojaksoa (35 op) ja sivuaineopiskelijoilla neljä pakollista opintojaksoa (20 op). Pakollisten opintojaksojen lisäksi pääaineopiskelija valitsee vähintään kaksi valinnaista opintojaksoa (10 op) ja sivuaineopiskelija vähintään kolme valinnaista opintojaksoa (15 op) oppiaineen ja laitoksen tarjoamista valinnaisista opintojaksoista.
Suoritettuaan kaikki aineopintoihin vaadittavat opintojaksot opiskelijan tulee hakea kokonaisuusmerkintä oppiaineen toimistosta tai intrasivuilta saatavalla lomakkeella.

I Oppiaineen pakolliset opintojaksot (15-30 op)
A 1 Kielioppi II, P 5 op
A 2 Kirjallinen ja suullinen viestintä II, P 5 op
A 3 Kieliharjoittelu, P 5 op
A 4 Italian kielen tutkimus ja tieteellinen kirjoittaminen, Pp 5 op
A 5 Proseminaari ja HuK-tutkielma, Pp 10 op

II Oppiaineen valinnaiset opintojaksot
A 6 Kielen historia II, V 5 op
A 7 Kielitiede I, V 5 op
A 8 Käännösviestintä su-it, V 5 op
A 9 Kulttuurien välinen viestintä, V 5 op
A 10 Historia, yhteiskunta ja kulttuuri II, V 5 op
A 11 Kirjallisuus II, V 5 op
A 12 Työharjoittelu, V 5 op

III Laitoksen pakolliset opintojaksot (5 op)
A 13 Tulevaisuus pelissä, opintopolkujen johdantokurssi, P 5 op

IV Laitoksen valinnaiset opintojaksot
A 14 Discourse studies and pragmatics, V 5 op
A 15 Käännösviestintä sosiokulttuurisesta näkökulmasta, V 5 op

Latinan alkeiskurssin suorittamista suositellaan erityisesti pääaineopiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opiskelijan on saatava aineopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Italia, HuK (Italia)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos