Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL1000 ITALIA, KIELEN OPPIMISEN JA OPETTAMISEN OPINTOPOLKU, 60–80 op

Sisältö

I Oppiaineen pakolliset opintojaksot (35-55 op)
Kirjallinen ja suullinen viestintä III, P 5 op
Työharjoittelu, P 5 op
Tutkielmaseminaari, P 5 op
Pro gradu -tutkielma, Pp 40 op
Sivuaineen tutkielma, Ps 20 op

II Oppiaineen valinnaiset opintojaksot (Opiskelijan on valittava vähintään kaksi seuraavista opintojaksoista.)
Kielioppi III, V 5 op
Kielen historia III, V 5 op
Kielitiede II, V, 5 op
Käännösviestintä ja toimeksiannot I italia-suomi, V 5 op
Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi-italia, V 5 op
Yhteiskunta ja kulttuuri III, V 5 op
Historia III, V 5 op
Kirjallisuus III, V 5 op
Italian talouselämä, V 5 op
Italian media, V 5 op
Taidehistoria, V 5 op
Projektiharjoittelu, V 5 op

III Laitoksen pakolliset opintojaksot (5 op)
Kielen oppimisen tutkimus, P 5 op

IV Laitoksen valinnaiset opintojaksot
Language testing, V 5 op
Vieraan kielen äänteiden oppiminen I, V 5 op
Vieraan kielen oppiminen II, V 5
Toisen kielen oppiminen, V 5
Kognitiivisia kielioppimalleja, V 5
Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu, V 5

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos