Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Lääkäriksi kasvaminen runkosuunnitelma 2014-2016, 4 op

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
kliininen opettaja Outi Kortekangas-Savolainen, Tutke

C1-D1 Johdanto lääkäriksi kasvamisen opintoihin
Lääkärintyön etiikka- pienryhmätapaamiset
Juonneopetus: Lääkärin työ ja taidot
1. Ryhmätapaaminen "Opiskelu ja oppiminen", Essee "Minkälainen lääkäri minusta tulee"
2. Ryhmätapaaminen "HOPS/portfolio-työn aloitus", Itsearviointi "Minä oppijana"
C2-D2 Ammattina lääkäri- luentoiltapäivä: Lääkärin toimenkuva
Juonneopetus: Lääkärin työt ja taidot
Ryhmätapaaminen ja Tehtävä: vaitiolovelvollisuus, kollegiaalisuus, moniammatillisuus
Kehityskeskustelu ja HOPS/portfolio
C3-D3 Ihmisen kasvu ja kehitys-opintokokonaisuus: normaali ihmisen kehitys ja vieraan ihmisen kohtaaminen, Anatominen ruumiinavaus: Kuoleman kohtaaminen
Ryhmätapaaminen "Kuoleman kohtaaminen"
C4-D4 TYKS:n kierto
Kehityskeskustelu ja HOPS/portfolio
C5 Kliinisen lääketieteen perusteet: Potilaan kohtaaminen, vuorovaikutus
Yhteydenotto
C6 Lääketieteen etiikka: käytäntö ja teoria
Kliininen lääketiede: potilaan ja sairauden kohtaaminen
Ryhmätapaaminen "Potilaan kohtaaminen", Itsearvio: sairauden kohtaaminen
Kehityskeskustelu ja HOPS/portfolio
C7 Oma hyvinvointi
Yhteydenotto, Itsearvio: oma hyvinvointi ja jaksaminen
C8 Kehityskeskustelu ja HOPS/portfolio
C9 Ryhmätapaaminen
Kesätyön kokemukset, Itsearvio: omat vuorovaikutustaidot, vastuu potilaasta
C10 Lääketieteellinen etiikka: ongelmanratkaisuseminaari
Kehityskeskustelu, Kesätyön kokemukset, HOPS/portfolio
C11 Huomenna lääkäri- luentoiltapäivä: nuoren lääkärin toimenkuva
Ryhmätapaaminen "Potilas ja perhe/läheiset, nuori lääkäri työelämässä
Potilas ja sosiaalinen ympäristö"
C12 Valmistuva lääkäri
Yhteydenotto/Tapaaminen

Lääkäriksi kasvaminen, 4 op
MEDI0016 Johdanto yliopisto-opiskeluun ja kliiniseen lääketieteeseen, 1 op
MEDI1001 Lääkärin työ ja taidot, juonneopetus, 1 op
MEDI0014 Opettajatuutorointi, 1 op
MEDI0511 Opettajatuutorointi, 1 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteelliset oppiaineet
avaa kaikki
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet