Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0616 S3. Näkökulmia yleiseen historiaan, 5–10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää valitsemansa temaattisen alan tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tuntee alan uutta tieteellistä keskustelua. Hän tunnistaa lukemistaan tutkimuksista niiden teoreettisen ja metodologisen rakenteen sekä pystyy arvioimaan tutkimuksellisia argumentteja. Hän ymmärtää pro gradu tutkielmansa osana laajempia tutkimussuuntauksia.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään syvällisemmin yleisen historian tutkimusteemoihin. Opintojakso koostuu kuudesta teemasta, jotka jatkavat aineopintojen A3 Monta historiaa -jakson temaattista jakoa. Opiskelija perehtyy teoreettisesti ja metodisesti haastaviin, oivaltaviin ja näkemyksellisiin tutkimuksiin. Osiossa liitetään teoreettinen ja metodologinen tietämys konkreettisiin historian tutkimusongelmiin.

Lisätiedot

Opintojakson laajuus on suhteessa osioon S4 Historian työpaja. Mikäli opiskelija suorittaa S4-osion, hän suorittaa tämän kohdan 5 op:n laajuisena.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
avaa kaikki

S3. Näkökulmia yleiseen historiaan

Suoritettava 5–10 opintopistettä
YLHI0620 S3.4. Talous ja kulutus, 0–5 op
YLHI0621 S3.5. Tiede ja tieto, 0–5 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma