Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL2000 ITALIA, KÄÄNNÖSVIESTINNÄN OPINTOPOLKU, 120 op

Sisältö

I Teoria- ja menetelmäopinnot (15 op)
Kääntäjä työelämässä, P 5 op
Käännöstiede, P 5 op
Käännöstutkimuksen metodologia, P 5 op

II Käännösviestintä (45 op)
Käännösviestintä ja toimeksiannot I italia-suomi, P 5 op
Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi-italia, P 5 op
Kieli- ja käännösteknologia, P 5 op
Monikielinen käännöstyöpaja I, P 10 op
Monikielinen käännöstyöpaja II, P 10 op
Kielenhuollon kurssi, P 5 op
Erikoisalojen käännösviestintä I, P 5 op

III Valinnaiset opintojaksot (10 op)
Erikoisalojen käännösviestintä II, V 5 op
Erikoisalojen käännösviestintä III, V 5 op
Kääntämisen historia, V 5 op
Auktorisoidun kääntämisen perusteet, V 2 op
Auktorisoitu kääntäminen it-su, V 4 op
AV-kääntäminen, V 5op
Tulkkauksen perusteet, V 5 op
Yhteiskunta ja kulttuuri III, V 5 op
Kirjallisuus III, V 5 op
Italian talouselämä, V 5 op
Italian media, V 5 op
Työharjoittelu, V 5 op
Projektiharjoittelu, V 5 op

IV Tutkimus (50 op)
Kirjallinen ja suullinen viestintä III, P 5 op
Tutkielmaseminaari, P 5 op
Pro gradu -tutkielma, Pp 40 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

ITALIA, KÄÄNNÖSVIESTINNÄN OPINTOPOLKU

Pääaineopiskelijat 120 op. P: pakollinen kaikille; Pp: pakollinen pääaineopiskelijoille; Ps: pakollinen sivuaineopiskelijoille; V: valinnainen
Kieli- ja käännöstieteiden laitos