Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teoria- ja metodikurssit ja seminaarit, 10–30 op

Osaamistavoitteet

Tutkijan opintopolulla on tarjolla jonkin kielentutkimuksen alan teoriaa ja metodeja käsitteleviä 5 op:n laajuisia kursseja (esimerkiksi kognitiivinen kielitiede, vuorovaikutuslingvistiikka, sosiolingvistiikka, kirjallisuustiede, vieraan kielen oppiminen, tekstin- ja diskurssintutkimus jne.). Kurssit voivat jakaantua kaikille yhteiseen osuuteen ja kielittäin eriytettyyn osuuteen. Kursseihin voi liittyä myös saman alan seminaari, työpaja, lukupiiri tms. (5 op). Opiskelijan on suoritettava teoria- ja metodikursseja vähintään 10 op:n verran. Suoritukset voi valita oman pääaineen tarjonnasta tai muiden oppiaineiden polulle tarjoamista kursseista.
Tämän osion suoritukset voidaan koostaa myös laitoksen yhteiskursseista tai muiden oppiaineiden polkutarjonnasta.

Sisältö

Listattujen kurssien lisäksi tähän kokonaisuuteen on mahdollista suorittaa muiden oppiaineiden kaikille avoimia opintoja, joita ovat:

ENGLANTI
Theories of Language and Discourse
Language Testing
English Language Contacts
Introduction to Systemic-Functional Linguistics

ESPANJA
Antropologinen lingvistiikka ja kenttätyön metodit

POHJOISMAISET KIELET
Tvåspråkighet

SAKSA
Saksa L2 didaktiikka

SUOMEN KIELI JA SUOM.-UGR. KIELENTUTKIMUS
Tutkimuksen historia
Kognitiivinen kielitiede
Kognitiivisia kielioppimalleja
Semantiikka

VENÄJÄN KIELI
Valinnaisia opintoja: venäjän kielen tutkimus

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

Teoria- ja metodikurssit ja seminaarit

FONE0310 Vaihtuva erikoisala, 5 op
FONE0320 Lukupiiri B I, 5 op
FONE0321 Lukupiiri B II, 5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos