Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0001 ESPANJA, PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopintojen tavoitteena on saavuttaa hyvä espanjan kielen taito, teoreettiset perustiedot espanjan kielestä sekä tutustua espanjankielisen maailman historia-, yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan. Opinnoissa huomioidaan Espanja ja espanjankielinen Amerikka. Opinnot painottuvat kielitaidon parantamiseen.

Sisältö

Espanjan kielen perusopinnot suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella voi aloittaa pääaineen aineopinnot. Joidenkin aineopintojen kurssien kohdalla edellytetään, että on suoritettu tietty edeltävä opintojakso (vrt. kurssikuvaukset).

Perusopintojen opintojaksot:
Kieliaineiden johdantokurssi, P 2 op
Espanjan kielitaito, P, 8 op
Käännösharjoitukset espanja-suomi-espanja P, 5 op
Normatiivinen kielioppi, P, 5 op
Espanjankielisen maailman historia, yhteiskunta ja kulttuuri, P 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Perusopintojen kaikki kurssit ovat pakollisia. Koko lukukauden kestäviltä (14 vk) harjoituskursseilta opiskelija voi olla pois korkeintaan kolme kertaa (3/14). Joillekin luentokursseille annetaan vaihtoehtona tentittävä teos.
Loppumerkinnän perusopinnoista saa, kun on suorittanut myös tutkintoon pakollisina kuuluvat Yleisen kielitieteen perusteet (2 op) ja Fonetiikan perusteet (2 op). Nämä kurssit sisällytetään tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Sivuaineopiskelijoiden ei tarvitse suorittaa ko. kursseja, jos he ovat suorittaneet ne pääaineopintojen yhteydessä.
Seuraavasta opintojaksosta järjestetään vapauttava koe syyslukukauden alussa: Espanjan kielitaito-kokonaisuuden ääntämisosiosta järjestetään vapauttava koe lukuvuoden alussa. Kokeen läpäissyt opiskelija vapautetaan ääntämisharjoitusten osiosta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, HuK (Espanja)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos