Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
III Laitoksen valinnaiset opintojaksot

Sisältö

Laitoksen valinnaisten jaksojen kohdalla on kuvattu laitoksen yhteiskursseja. Niiden lisäksi espanjan opiskelijat voivat suorittaa myös seuraavien oppiaineiden järjestämiä kursseja:

Englanti:
Literary Theory (Kirjallisuusteorian kurssi, luento-opetus)
Theories of Language and Discourse (diskurssianalyysin teoriakurssi, luento-opetus)
Language Testing (Kirjatentti: kielenoppiminen)
English Language Contacts (Kirjatentti: kielihistoria/diskurssianalyysi)
Introduction to Systemic-Functional Linguistics (Diskurssianalyysi, luento-opetus)

Fonetiikka:
Vieraan kielen äänteiden oppiminen I
Vieraan kielen oppiminen II, työpaja
Harjoittelu (Tarjolla harjoittelupaikkoja muillekin kuin fonetiikan opiskelijoille)
Tutkimusprojektikurssi (Fonetiikan tutkimuksen käytänteet, tutkimusprojektin vaiheet, tutkimuksen tekeminen)
Pro gradu -seminaari (Avoin foneettisesta aiheesta gradua tekeville)

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus:
Korpustyöpaja (korpusaineistojen käyttö (kontaktiopetus ja harjoitukset, lukuvuonna 2015-2016))
Toisen kielen oppiminen (kirjatentti)
Kognitiivinen kielitiede (kirjatentti)
Kognitiivisia kielioppimalleja (kirjatentti)
Semantiikka, kirjatentti, 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

III Laitoksen valinnaiset opintojaksot

KKLT0008 Turku Modern Languages, 5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos