Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveydenhuollon johtamisen opintopolku

Osaamistavoitteet

Lääkäri on kaikessa kliinisessä työssään tiiminsä toiminnan johtamisen keskiössä. Siinä asemassa pärjääminen edellyttää hyvin monipuolisia tietoja ja taitoja. Kansainvälistyvässä maailmassa on myös hyödyllistä ymmärtää muiden kulttuurien terveydenhuoltoa, sekä johtamista erityistilanteissa.

Tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva terveydenhuollon yksiköiden ja kliinisen työn johtamisesta erilaisissa organisaatioissa ja toimintakulttuureissa. Tavoitteena on luoda hyvät lähtökohdat myöhemmälle johtamisen systemaattiselle opiskelulle, joka tulee eteen erikoistumiskoulutuksessa sekä sen jälkeisessä täydennyskoulutuksessa.
Perusopintojen johtamisopinnoista vain osa sisältyy kaikille annettavaan opetukseen, ja hyvin paljon on opiskelijan oman aktiivisuuden varassa.

Sisältö

C1 Terveystaloustieteen valinnaiskurssi 2+1 op
C2 Kansainvälinen terveydenhuolto 2 op
C4 Terveystaloustieteen perusteita
osa Sairauksien ehkäisy ja hoito kurssia 4 h
C5 KATT1505 Klinikkahallinnon harjoittelu 2 op
C8 Lääkärintoimen harjoittaminen
ja siihen liittyvä sosiaaliturva 2 op
C8 -> Tiimiviestintä ja johtamien 1 op
C10 -> Kokouskäytännöt ja puheviestintä 1 op
C11 Kliinisen työn hallinto ja johtaminen
osa Lääkäri ja yhteiskunta kurssia 2 op
C12 Kriisitilanteiden johtaminen
osa Sotilaslääketiede: kenttä- ja
katastrofilääkinnän perusteet kurssia 6 h

Lisätiedot

Toteutustavat:
Ryhmätyöskentelyä, luento-opetusta, omatoimista opiskelua, osallistuvaa työskentelyä, itsenäistä analysointia ja raportointia.

Opintopolun vastuuhenkilö:
Professori Risto Tuominen

Oppimateriaalit:
Osassa kursseja kirjallisuutta, pääosin omatoimista tiedon hakua ja osallistumalla oppimista sekä reflektiota.

Kansainvälisyys:
Terveystaloustieteessä myös kansainvälistä näkökulmaa ja vertailua. Kansainvälinen terveydenhuolto-kurssi perustuu kokonaisuudessaan kehitysmaassa työskentelyyn ja sen raportointiin. Sotilaslääketieteessä kansainvälinen tarkastelunkökulma.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteelliset oppiaineet
avaa kaikki
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet