Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
III Laitoksen valinnaiset opintojaksot

Sisältö

Laitoksen valinnaisten jaksojen kohdalla on kuvattu laitoksen yhteiskursseja. Niiden lisäksi espanjan opiskelijat voivat suorittaa myös seuraavien oppiaineiden järjestämiä kursseja:

Englanti:
Literary Theory (Kirjallisuusteorian kurssi, luento-opetus)
Theories of Language and Discourse (diskurssianalyysin teoriakurssi, luento-opetus)
Language Testing (Kirjatentti: kielenoppiminen)
English Language Contacts (Kirjatentti: kielihistoria/diskurssianalyysi)
Introduction to Systemic-Functional Linguistics (Diskurssianalyysi, luento-opetus)

Fonetiikka:
Vieraan kielen äänteiden oppiminen I
Vieraan kielen oppiminen II, työpaja
Johdatus kokeellisiin menetelmiin (Tutustuminen fonetiikan kokeelliseen tutkimukseen, harjoitukset,
laboratoriodemot)
Harjoittelu (Tarjolla harjoittelupaikkoja muillekin kuin fonetiikan opiskelijoille)
Tutkimusprojektikurssi (Fonetiikan tutkimuksen käytänteet, tutkimusprojektin vaiheet, tutkimuksen tekeminen)
Pro gradu -seminaari (Avoin foneettisesta aiheesta gradua tekeville)

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus:
Korpustyöpaja (korpusaineistojen käyttö (kontaktiopetus ja harjoitukset, lukuvuonna 2015-2016))
Kognitiivinen kielitiede (kirjatentti)
Kognitiivisia kielioppimalleja (kirjatentti)
Semantiikka, kirjatentti, 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Languages and Translation Studies
avaa kaikki

III Laitoksen valinnaiset opintojaksot

KKLT0008 Turku Modern Languages, 5 op
KKLT0011 Tutkijan taidot, 5–10 op
School of Languages and Translation Studies
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies