Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI9996 Pääaineen jatko-opinnot

Osaamistavoitteet

Yleisen historian jatko-opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti omaa tutkimus-alaansa. Hän pystyy tuottamaan uutta, omaperäistä ja kansainvälisesti merkittävää tieteellistä tietoa hyvää tieteellistä tutkimuskäytäntöä noudattaen. Hän on perehtynyt laajasti historiantutkimuksen kehitykseen, ongelmiin ja tutkimusmenetelmiin sekä osaa arvioida omaa tutkimustaan kriittisesti suhteessa kansainväliseen tutkimuskenttään. Hän kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan itsenäisesti laajoja ja haastavia tiedon etsintä- ja analysointiprojekteja ja pystyy esittämään tutkimustuloksensa johdonmukaisesti. Hän pystyy osallistumaan kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun, mutta osaa myös tunnistaa, hyödyntää ja edelleen kehittää omaa historia-alan asiantuntijuuttaan muilla foorumeilla.
Jatko-opintojen yleiset tavoitteet on kerrottu humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaassa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
avaa kaikki

Pääaineen jatko-opinnot

YLHI6000 J1 Tutkijaseminaari, 8 op
YLHI6001 J2 Metodiset opinnot, 6 op
YLHI6004 J3 Muut opinnot, 6 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma