Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI9997 J4 Pääainetta tukevat jatko-opinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on tutkimuksen teossa tarpeellista tietopohjaa ja hän osaa kehittää tutkimusaiheeseensa liittyvää asiantuntemusta hankkimalla historiantutkimuksen ja muiden tieteenalojen erityistaitoja.

Sisältö

Nämä opinnot koostuvat pääaineen opinnoista, tutkimustyön kannalta relevantin sivuaineen opinnoista tai muista tieteellistä asiantuntijuutta kehittävistä opinnoista. Pääaineen opinnoiksi käyvät kohdassa J3 mainitut suoritukset. Sivuaineopinnot ovat pääsääntöisesti syventäviä opintoja tai aineopintoja. Opintoihin voidaan myös sisällyttää yliopistopedagogisia tai projektinhallintataitoja kehittäviä opintoja. Opintojen sisällöstä sovitaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Edellytykset

Suoritustavoista sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma