Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0057 Suomen historian jatko-opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hyväksytään suorittamaan filosofian tohtorin tutkintoa. Hakuaikoja on neljä
/lukuvuosi. Tohtorin tutkinnon laajuus on 240 op, joka sisältää 180 op:n laajuisen väitöskirjan
ja 60 op:n laajuiset muut opinnot. Tohtorin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 4 vuotta.
Jatkotutkintoon tarvittavat 60 op:n opinnot koostuvat kahdesta toisiaan tukevasta osasta:
pääaineen jatko-opinnoista (vähintään 20 op) sekä pääainetta tukevista jatko-opinnoista (40
op), jotka koostuvat jatkotutkimusta edistävistä pää- tai sivuaineopinnoista.
60 op:n opintojen suorittaminen tulee niveltää tutkimuksen laatimiseen siten, että opinnot on
tutkimuksen tarkastusvaiheessa suoritettu. Tohtorin tutkintoa suorittavalla jatko-opintoihin
vaadittavat opinnot on oltava valmiina ennen kuin väittelylupa myönnetään.

avaa kaikki

Suomen historian jatko-opinnot

SUHI0417 J1. Tutkijaseminaari, 8 op
SUHI0441 J4. Tieteellinen artikkeli, 1–4 op
SUHI0444 J5. Tieteellinen seminaari, 2–4 op
SUHI0447 J6. Tieteellinen mongrafia, 6–10 op
SUHI9999 J10. Väitöskirja, 180 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma