Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Terveyden biotieteiden opintokokonaisuudet (LuK)

Lisätiedot

AMMATILLINEN KASVU, TYÖELÄMÄVALMIUDET JA TIETEELLINEN AJATTELU 19 op
- Johdanto yliopisto-opiskeluun
- Henkilökohtainen kasvu 1 op
- Urapolut 1 op
- Ammatillinen identiteetti 1 op
- Opettajatuutorointi ja portfoliotyöskentely 1 op
- Bioetiikka 2 op
- Bioentrepreneurship I, II 5 op
- Laatujärjestelmät 2 op
- LuK-tutkielma 6 op
- Kypsyysnäyte (kielitaito ja perehtyneisyys alaan)

SOLUBIOLOGIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TEORIA JA MENETELMÄT 39 op
- Solu- ja molekyylibiologia 16 op
- Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede 11 op
- Biostatistiikka ja koesuunnittelu 4 op
- Biolääketieteen tutkimusmenetelmät 4 op
- Funktionaalinen genomiikka 4 op

ELINJÄRJESTELMIEN RAKENNE JA TOIMINTA 30 op
- Kehitys- ja lisääntymisbiologia 3 op
- Vertaileva anatomia ja fysiologia 2 op
- Ihmisen rakenne ja toiminta I, II, III 13 op
- Neurobiologia 6 op
- Immunologia, mikrobiologia ja puolustus 6 op

TAUTIOPPI JA TAUTIMALLINNUS 27 op
- Tautioppi 12 op
- Tautimallinnus I, II 6 op
- Koe-eläimet 3 op
- Syöpäbiologia 6 op

KEMIALLINEN BIOLOGIA 25 op
- Kemiallisen biologian perusteet 4 op
- Kemian harjoitustyöt 4 op
- Johdatus orgaaniseen ja lääkeaineiden kemiaan 4 op
- Orgaaninen kemia 7 op
- Biomateriaalitieteen perusteet 2 op
- Biomolekyylien ja lääkeaineiden kemia 4 op

FARMAKOLOGIA JA TOKSIKOLOGIA 25 op
- Farmakologia 9 op
- Toksikologian ja riskinarvioinnin perusteet 5 op
- Biofarmasia, farmakokinetiikka ja -genetiikka 4 op
- Reseptorifarmakologia ja solumenetelmät lääkekehityksessä 5 op
- Lääke-epidemiologia 2 op

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 8 op
- englannin kieli 2 op
- ruotsin kieli 2 op
- suomen kieli 2 op
- tieteellinen kirjoittaminen 1 op
- puheviestintä- ja esiintymistaidot 1 op

VALINNAISOPINNOT 7 op

avaa kaikki
Institute of Biomedicine
DP in Biomedicine
MDP in Health Biosciences
Finnish Study Modules
Physiology
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development