Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYRB000 Yrittäjyys sivuaineena KTM, 25 op

Osaamistavoitteet

Yrittäjyysopintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet toimia yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan asiantuntijuustehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Aineen erityispiirteenä on yrittäjämäinen, toiminnallinen oppimiskulttuuri ja tiivis yhteistyö yritysten kanssa. Yrittäjämäisiä valmiuksia edellytetään useimmissa tehtävissä kaikissa organisaatioissa. Uusien tuote-, palvelu- tai prosessikonseptien kehittämiseen liittyvää osaamista tarvitaan niin yksityisen kuin julkisen sektorin organisaatioissa. Yrittäjyysopinnot antavat myös hyvät valmiudet toimia omistajajohtajana eli yrittäjänä.

Yrittäjyysopintojen rinnalla tarjotaan yrittäjyyteen liittyviä neuvontapalveluja Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille ja tutkijoille. Mentor-ohjelma on tarjolla yrittäjyydestä kiinnostuneille. Mentor-ohjelmasta tiedotetaan yliopistokeskuksen nettisivuilla ja viikkotiedotteessa syyskuussa 2014. Lisätietoja yrittäjyyden opetuksesta ja siihen liittyvistä palveluista löytyy myös: http://www.ucpori.fi/yrittajyys/

Sisältö

Kaikki Porin yliopistokeskuksen opiskelijat voivat suorittaa yrittäjyysopintoja osana tutkintoaan. Opiskelijat voivat valita mieleisensä opintojaksot tai suorittaa vähintään 25 opintopisteen laajuisen yrittäjyyden sivuaineen.

KTM-tutkinnossa tehtäviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja (PYRY1, PMAY1C ja PYRY9), kun ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. KTM-tutkinnon sivuaine koostetaan muista aineen jaksoista huomioiden sivuaineen mahdolliset pakollisuudet (PYR10 ja PYR11, mikäli näitä ei ole suoritettu KTK-tutkinnossa).

avaa kaikki

Yrittäjyys sivuaineena KTM

Suoritettava vähintään 25 op.
Pakolliset opinnot 10 op
Suoritettava kaikki, mikäli opintojaksoja ei ole suoritettu KTK-tutkinnossa.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet