Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Sosiologian sivuaineopintokokonaisuudet, 22–35 ECTS

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Sosiologian sivuaineopiskelija voi suorittaa joko sosiologian suppean sivuaineopintokokonaisuuden (25 op) tai sosiologian suppean ja laajan sivuaineopintokokonaisuuden (25 op + 35 op). Sivuaineopiskelija voi myös suorittaa sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuuden ja sosiologian laajan sivuaineopintokokonaisuuden (25 op + 35 op). Tässä tapauksessa hän suorittaa sosiologian laajoissa sivuaineopinnoissa opintojakson P.3 Sosiaalitieteellinen tutkimus (XSTL0025) sijaan opintojakson A.2 Sosiologian teoriat, luennot (SOSI4017).

Jos yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jonkin toisen oppiaineen pääaineopiskelija haluaa siirtyä sosiologian pääaineopiskelijaksi kandidaatintutkintoa suorittamaan, pitää hänellä olla suoritettuna sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus (25 op).

Jos sivuaineopiskelija haluaa siirtyä kandidaatintutkinnon suoritettuaan sosiologian pääaineopiskelijaksi maisterintutkintoa suorittamaan tai jos toisen tiedekunnan pääaineopiskelija haluaa siirtyä sosiologian pääaineopiskelijaksi kandidaatintutkintoa suorittamaan, pitää hänellä olla suoritettuna joko sosiologian suppeat ja laajat sivuaineopinnot (25 op + 35 op, yhteensä 60 op) tai sosiaalitieteiden perusopinnot ja sosiologian laajat sivuaineopinnot (25 op + 35 op, yhteensä 60 op).

Sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille on tarjolla 22 op:een sivuaineopintokokonaisuus.

Sivuaineopintokokonaisuus (25 op):
P.1. Sosiologian perusteet, 4+ P.1 Sosiologian perusteet, kirjallisuus, Eriksen: Toista maata (s.1-129) 1 op
P.2. Suomalainen yhteiskunta, 6 op
A.2. Sosiologian teoriat, 5 op
A.1. Vapaavalintaiset opinnot, 9 op

Laaja sivuaineopintokokonaisuus (35 op):
P.3. Sosiaalitieteellinen tutkimus, 2 op
A.5. Praktikum, sivuaineopiskelijoiden suoritus, 6 op
A.5. Praktikum, tieteellinen kirjoittaminen, 2 op
A.4. Laadulliset tutkimusmenetelmät, 8 op
A.3. Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 8 op
A.1. Vapaavalintaiset opinnot, 9 op

Sivuaineopinnot sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille (22 op):
A.2. Sosiologian teoriat, 5 op
A.5. Praktikum, tieteellinen kirjoittaminen, 2 op
A.5. Praktikum, sivuaineopiskelijan suoritus, 6 op
A.1. Vapaavalintaiset opinnot, 9 op

avaa kaikki

Sosiologian sivuaineopintokokonaisuudet

Department of Social Research
Department of Social Research
Social Policy
Finnish Study Modules
Social Work
Sociology
Economic Sociology