Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiologian sivuaineopintokokonaisuudet, 22–35 op

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Sosiologian sivuaineopiskelija voi suorittaa joko sosiologian suppean sivuaineopintokokonaisuuden (25 op) tai sosiologian suppean ja laajan sivuaineopintokokonaisuuden (25 op + 35 op). Sivuaineopiskelija voi myös suorittaa sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuuden ja sosiologian laajan sivuaineopintokokonaisuuden (25 op + 35 op). Tässä tapauksessa hän suorittaa sosiologian laajoissa sivuaineopinnoissa opintojakson P.3 Sosiaalitieteellinen tutkimus (XSTL0025) sijaan opintojakson A.2 Sosiologian teoriat, luennot (SOSI4017).

Jos yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jonkin toisen oppiaineen pääaineopiskelija haluaa siirtyä sosiologian pääaineopiskelijaksi kandidaatintutkintoa suorittamaan, pitää hänellä olla suoritettuna sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus (25 op).

Jos sivuaineopiskelija haluaa siirtyä kandidaatintutkinnon suoritettuaan sosiologian pääaineopiskelijaksi maisterintutkintoa suorittamaan tai jos toisen tiedekunnan pääaineopiskelija haluaa siirtyä sosiologian pääaineopiskelijaksi kandidaatintutkintoa suorittamaan, pitää hänellä olla suoritettuna joko sosiologian suppeat ja laajat sivuaineopinnot (25 op + 35 op, yhteensä 60 op) tai sosiaalitieteiden perusopinnot ja sosiologian laajat sivuaineopinnot (25 op + 35 op, yhteensä 60 op).

Sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille on tarjolla 22 op:een sivuaineopintokokonaisuus.

Sivuaineopintokokonaisuus (25 op):
P.1. Sosiologian perusteet, 4+ P.1 Sosiologian perusteet, kirjallisuus, Eriksen: Toista maata (s.1-129) 1 op
P.2. Suomalainen yhteiskunta, 6 op
A.2. Sosiologian teoriat, 5 op
A.1. Vapaavalintaiset opinnot, 9 op

Laaja sivuaineopintokokonaisuus (35 op):
P.3. Sosiaalitieteellinen tutkimus, 2 op
A.5. Praktikum, sivuaineopiskelijoiden suoritus, 6 op
A.5. Praktikum, tieteellinen kirjoittaminen, 2 op
A.4. Laadulliset tutkimusmenetelmät, 8 op
A.3. Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 8 op
A.1. Vapaavalintaiset opinnot, 9 op

Sivuaineopinnot sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille (22 op):
A.2. Sosiologian teoriat, 5 op
A.5. Praktikum, tieteellinen kirjoittaminen, 2 op
A.5. Praktikum, sivuaineopiskelijan suoritus, 6 op
A.1. Vapaavalintaiset opinnot, 9 op

avaa kaikki

Sosiologian sivuaineopintokokonaisuudet

Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet