Opinto-oppaat
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOM2/TJM2/YRM2 Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä, 3 op

Sisältö

Kevätlukukaudella III periodilla luento- ja harjoituskurssi
TKMS7/LRS20/TMS82/MAS2.2/KVS2.2/JOM/TJM/YRM/LOGS
Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä luennot 15 tuntia, ryhmäopetus 6 tuntia, ryhmätyöskentely.
Kaikki opiskelijat valitsevat seuraavat kolme moduulia: Faktorianalyysi (TKMS7a), Varianssianalyysi (TKMS7c) sekä Regressioanalyysi (TKMS7d).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
avaa kaikki
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos