Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYKT9000 Taloustiede sivuaineena KTK, 25 op

Osaamistavoitteet

Talouden toimintaperiaatteiden hyvä tuntemus kuuluu jokaisen liike-elämässä tai julkisella sektorilla asiantuntija- tai johtotehtävissä työskentelevän perusvalmiuksiin. Taloustieteessä tutkitaan talouden toimintaa laaja-alaisesti. Se liittyy läheisesti liiketaloustieteisiin ja liiketoimintaosaamiseen. Taloustiede antaa valmiuksia ymmärtää kotitalouksien, yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden tekemien päätösten syitä ja seurauksia. Taloustieteen kiinnostuksen kohteena on rationaalisten valintojen analyysi, ja valinnoista aiheutuvien vaikutusten arviointi. Tästä syystä taloustieteen tuntemus antaa hyvät valmiudet ymmärtää yksilöiden, yritysten, yhteisöjen ja julkisen vallan toimintaa kansantaloudessa ja globaalistuvassa maailmantaloudessa. Lisäksi taloustiede luo osaajalleen valmiuksia kehittää kestävälle pohjalle rakentuvia toimintamalleja alati muuttuvassa kilpailuympäristössä.

Ainoana yliopistokeskuksena maassamme Porin yliopistokeskuksessa on mahdollisuus valita taloustiede sivuaineeksi. Kurssitarjonta mahdollistaa julkistalouden, rahatalouden, kansainvälisen talouden, oikeustaloustieteen, terveystalouden, alue- ja kulttuuritalouden sekä ympäristö- ja luonnonvaratalouden opiskelun. Tavoitteena on, että liiketaloustieteitä, muita yhteiskuntatieteitä ja teknillisen alan tieteitä pääaineenaan opiskelevat voisivat omaksua taloudellisen ajattelutavan, jota on mahdollista soveltaa laaja-alaisesti taloudellisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden analyyttiseen tarkasteluun.

Sisältö

Sivuaineen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Yksittäisiä taloustieteen opintojaksoja voidaan sisällyttää osaksi vapaasti valittavia opintoja.

Ristiinopiskeluoikeuden kautta kaikilla Porin yliopisto-keskuksen opiskelijoilla on mahdollisuus taloustieteen opintojaksojen suorittamiseen. Yleinen taloustiede on suosittu sivuaine maamme eri yliopistoissa.

Lisätiedot

Taloustieteen vastuuopettaja on Teemu Haukioja (teemu.haukioja@utu.fi).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
avaa kaikki

Taloustiede sivuaineena KTK

Sivuaineen laajuus 25 op. Suoritettava pakolliset ja valinnaiset opinnot.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet