Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYSO5639 Ravitsemustieteen valinnaispolku, 13 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventää opiskelijoiden ravitsemustieteen teoreettisia ja kliinisiä taitoja ja osaamista antamalla jokaisella opintojaksolla valinnaispolkuun soveltuvaa opetusta, jotka yhdessä antavat monipuolisen kuvan ravitsemustieteen uusimmista tutkimustuloksista ja kliinisistä sovelluksista.

Sisältö

C2: Ravintofysiologia: Harri Niinikoski (2 op)
C3: Ravinto ja terveys: Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski ja dosentti Kirsi Laitinen (2 op)
C4: Elintarvikkeet lääkkeenä: Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski ja dosentti Kirsi Laitinen (2 op)
C5: Ravitsemus kansantautien ehkäisyssä: Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski ja dosentti Kirsi Laitinen (3 op)
C9/C10: Lapsen ravitsemus: Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski ja dosentti Kirsi Laitinen(2 op)
C9/C10: Ravitsemuspotilas: Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski ja dosentti Kirsi Laitinen (2 op)

Edellytykset

LL/HLL -tutkinrojen opiskelijat
Terveyden biotieteiden ja hoitotieteen opiskelijat

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteelliset oppiaineet
avaa kaikki

Ravitsemustieteen valinnaispolku

FYSO5621 Ravintofysiologia, 2 op
FYSO5622 Ravinto ja terveys, 2 op
LTAU6418 Lapsen ravitsemus, 2 op
SISÄ6063 Ravitsemuspotilas, 2 op
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development