Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kallioperägeologia, 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa niin hyvät tiedot omasta pääaineestaan, että ne mahdollistavat työskentelyn alan erikoisosaajana ja antavat pohjan jatko-opinnoille. Opiskelija syventää taitojaan tieteellisessä kirjoittamisessa ja tieteellisen tutkimuksen tulosten esittämisessä pro gradu -tutkielmassaan ja siihen liittyvässä seminaarissa.

Sisältö

Kallioperägeologian tutkimusaiheina ovat kallioperän koostumus, rakenne, synty ja kehitys sekä kallioperässä olevat raaka-ainevarat. Kallioperägeologinen tutkimus perustuu maastossa tehtäviin mittaus- ja kartoitushavaintoihin sekä kivilajien ja niiden ainesosasten, mineraalien, laboratoriomäärityksiin. Se vaatii usein tuekseen kemian ja fysiikan tietoja. Valinnaisten syventävien opintojen ja tutkielman perusteella kallioperägeologian opiskelija voi erikoistua esimerkiksi kallioperägeologiaan, mineralogiaan, taloudelliseen geologiaan tai geologiseen mallinnukseen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kallioperägeologia

Suoritettava kaikki Evolution of the Fennoscandian bedrock -kokonaisuuden opintojaksot
Evolution of the Fennoscandian bedrock 35 ECTS
All courses compulsory for the students of bedrock geology. Optional for other students.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies