Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Geologian tutkinto-ohjelman tarjoamat sivuaineopinnot

Lisätiedot

Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan sähköisen hakulomakkeen avulla. Sen voi täyttää maantieteen ja geologian laitoksen verkkosivuilla (ks. kohta Opiskelu). Lisätietoja saa laitoksen verkkosivuilta tai laitoksen opintosihteeriltä. Rajoitukset: retkeilyjen, kenttäkurssien ja harjoitustöiden osanottajien lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan. Etuoikeus on geologian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla. Mikäli kurssien osanottajamäärää joudutaan rajoittamaan, on siitä mainittu ao. kurssin sisällön kuvauksen yhteydessä.

avaa kaikki

Geologian tutkinto-ohjelman tarjoamat sivuaineopinnot

Geologian sivuaineopintoihin suositellaan alla olevia kursseja. Opiskelijan on mahdollista suorittaa myös muita kursseja, mutta siitä on aina sovittava erikseen. Jos MTDK0056 -kurssi kuuluu opiskelijalla pakollisena myös toisen oppiaineen opintoihin, voi hän suorittaa sen tilalla opintojaksot MAAN6153 Klimatologia, MAAN6152 Hydrogeografia ja GEOL1124 Geologiset ajoitusmenetelmät. Korvaavista opinnoista voidaan myös sopia erikseen.
Geologian perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op
Lyhyen (25 op) sivuaineen opiskelijat suorittavat GEOL1118 Geologiset tukimusmenetelmät I -kurssin yhden opintopisteen laajuisena ja pitkän (60 op) sivuaineen opiskelijat viiden opintopisteen laajuisena
Geologian perus- ja aineopinnot sivuaineopiskelijoille 60 op
Pitkän (60 op) sivuaineen opiskelijat suorittavat GEOL1118 Geologiset tukimusmenetelmät I -kurssin viiden opintopisteen laajuisena
Geologian perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op
Lyhyen (25 op) sivuaineen opiskelijat suorittavat GEOL1118 Geologiset tukimusmenetelmät I -kurssin yhden opintopisteen laajuisena ja pitkän (60 op) sivuaineen opiskelijat viiden opintopisteen laajuisena
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies