Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tapaturmaisten aivovammojen teemaopetus

Osaamistavoitteet

- opiskelija oppii kokonaisvaltaista ja hoitoketjukeskeistä lähestymistapaa asiakkaaseen perinteisen erikoisalakeskeisen näkökulman sijaan.
- opiskelija omaksuu valmiuksia moniammatilliseen työskentelyyn ja oppii näkemään yksittäisten hoitoratkaisujen roolin kokonaisuuden osina.
- opiskelijalla on valmiudet asiakaslähtöiseen terveydenhuoltoon.
- opiskelija omaa hyvät valmiudet niihin taitoihin, joita perusterveydenhuollossa tarvitaan akuuttien aivovammojen diagnostiikassa, hoitoon ohjauksessa, hoidon toteutuksessa ja seurannassa, asiakirjojen laadinnassa; sekä jälkitilojen tunnistamisessa, ymmärtämisessä ja hoidossa.
- Opiskelija ymmärtää perusterveydenhuollon roolin aivovammapotilaiden hoidon porrastuksessa, aivojen toimintahäiriön merkityksen potilaan lääketieteellisen hoidon ja seurannan toteutuksessa sekä monivammapotilaan lääketieteellistä problematiikkaa.

Sisältö

C2 Verenkierto, hengitys ja nestetasapaino. PBL-seminaari monivammapotilaasta (4 h)
C3 Hermoston rakenne ja toiminta. Aivovammat esimerkkinä hermoston toimintahäiriöstä (2 h luennot)
C5 Yleinen propedeutiikka. Aivovammapotilas esimerkkinä potilaan tutkimisesta ja sairauskertomusmerkintöjen tekemisestä (simulaatiotilanteet ryhmissä á 2 h)
C7 Kirurgia. Ortopedia ja traumatologia. Anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito. Päivystystraumatologiaa käytännössä (videoon perustuvat tehtävät á 2 h/ryhmä joiden purku 2 h)
C8 Psykiatria. Neurologia. Aivovammojen perusopetus (Aivovammat-opintopäivä 7 h, ryhmämuotoinen poliklinikkaopetus á 2 h)
C10 Lasten- ja nuorisolääketiede. Neuvola- ja kouluikäiset perusterveydenhuollossa. Lasten aivovammat (tapausseminaari 2 h)
C11 Lääkäri ja yhteiskunta. Ymmärränkö aivovammoja? (kirjallisuuteen pohjautuva verkko-opetus)
C12 Kirurgia. Valmistuva lääkäri. - Osaanko diagnosoida ja hoitaa aivovammoja? (Palvelu ensiapupoliklinikan traumapuolella, yksi arki-ilta ja yö + yksi viikonlopun ilta ja yö, 2-3 hengen ryhmissä. Kokemusten ja potilastapausten purku noin 10 hengen ryhmissä opettajan johdolla á 2 h. Simulaatiomuotoinen loppukuulustelu 2 h.)

Lisätiedot

Vastuuhenkilö kliininen opettaja Olli Tenovuo

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteelliset oppiaineet
avaa kaikki
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet