Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDV2051 Lääketieteellisen pedagogiikan opintopolku, 20–25 op

Osaamistavoitteet

Antaa valmiuksia kliinisten taitojen opettamiseen ja pienryhmäkoulutusten omatoimiseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Opiskelijan tulee osata: mielekkäitä ja pedagogisesti toimivia pienryhmäopetuksen suunnittelu-, toteutus- ja arviointitapoja.

Opiskelijan tulee tietää: oppimisen erilaisia teorioita ja niiden soveltaminen käytäntöön.

Opiskelijan tulee ymmärtää: kliinisten taitojen merkitys ja sisältö lääketieteen perusopetuksessa.

Sisältö

MEDV2052 Lääketieteen pedagogiikan opinnot 10 op
MEDV2053 Kliinisten taitojen vertaisohjaus 1-2, 10 op
Valinnaisena: MEDV2054 Projektityö 5 op (esim. selvitys omasta opetuksesta, tuloksista tai esim. oppimateriaalin teko, posterin/artikkelin teko ja/tai kansainväliseen konferenssiin osallistuminen)

Kesto: 4 lukukautta

Kliinisten taitojen ohjaaminen lääketieteen ja hammaslääketieteen perustutkinto-opiskelijoille. 67,5 h (2,5 op*27 h) vertaisohjausta lukukaudessa (4 lukukautta).

Edellytykset

LL-opiskelijat: Kliinisten taitojen johdantokurssin (MEDV2042) suorittaminen
HLL-opiskelijat: D6(8) vuosikurssin opiskelija

Kllinisen vaiheen opiskelijat C7- ja C9-lukukausilta sekä D6(8)-lukukausilta. Haku opintoihin tapahtuu edeltävällä kevätlukukaudella.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: Outi Kortekangas-Savolainen, Koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö

Oppimateriaali: Kliinisten taitojen materiaalit vertaisohjaukseen liittyen.
Yliopisto-opettajan käsikirja, 2009.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteelliset oppiaineet
avaa kaikki
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet