Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustiede sivuaineena muiden tiedekuntien opiskelijoille, 25–100 op

Sisältö

Sivuaineopintoina voi muiden tiedekuntien kuin kauppakorkeakoulun opiskelija suorittaa seuraavia opintokokonaisuuksia:
- 25 op perusopinnot
- 65 op perus- ja aineopinnot
- 100 op syventävät opinnot. Syventävien opintojen suorittajilta vaaditaan lisäksi taloustieteen matematiikan perusopinnot (25 op).
- Tietojenkäsittelyopin ja matematiikan opiskelijat voivat suorittaa 30 opintopisteen laajuiset sivuaineopinnot siten, että niihin kuuluvat opintojaksot KTY Taloustieteen perusteet, KT33 Mikroteoria I, KT34 Makroteoria I, KT36 Mikroteoria II ja KT37 Makroteoria II.

Perus-, aine- ja syventävät opinnot ovat muiden tiedekuntien sivuaineopiskelijoille rakenteeltaan samanlaiset kuin VTK- ja VTM-opiskelijoiden.

Edellytykset

Opiskelija voi osallistua kansantaloustieteen kursseille (koodi KT04) vapaasti ilman JOOPAS-sivuainehakemusta.

Lisätiedot

Opiskelijan tulee pyytää taloustieteen laitokselta konaisuusmerkintää kun perus-, aine- tai syventävien opintojen suoritukset on tehty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Taloustiede sivuaineena muiden tiedekuntien opiskelijoille

TALB1001 Taloustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op
Suoritettava kaikki neljä sisältyvää opintojaksoa. Jos olet jo suorittanut vanhojen vaatimusten mukaisia perusopintoja, tulee kokonaisuus täydentää nykyisillä kursseilla siten, että laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Jos tästä huolimatta opintopisteet jäävät vajaaksi, ota yhteyttä taloustieteen laitokseen.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet