Opinto-oppaat
TALB1001 Taloustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille, 25 op

Osaamistavoitteet

Taloustieteen perusopinnot muiden tiedekuntien kuin kauppakorkeakoulun opiskelijoille.

Lisätiedot

Opiskelijan tulee pyytää taloustieteen laitokselta kokonaisuusmerkintää kun hän on suorittanut kaikki perusopintojen opintojaksot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Taloustieteen laitos
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
avaa kaikki

Taloustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille

Suoritettava kaikki neljä sisältyvää opintojaksoa. Jos olet jo suorittanut vanhojen vaatimusten mukaisia perusopintoja, tulee kokonaisuus täydentää nykyisillä kursseilla siten, että laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Jos tästä huolimatta opintopisteet jäävät vajaaksi, ota yhteyttä taloustieteen laitokseen.
KT042101 KT31 Taloushistoria, 6 op
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet