Opinto-oppaat
TALB2001 Taloustieteen aineopinnot sivuaineopiskelijalle, 40–55 op

Osaamistavoitteet

Taloustieteen aineopinnot sivuaineopiskelijoille.

Lisätiedot

Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä laitokselle saadakseen kokonaisuusmerkinnän aineopinnoista suoritettuaan vaaditut aineopintojen jaksot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Taloustieteen laitos
avaa kaikki
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet