TALB3001 Taloustieteen syventävät opinnot sivuaineopiskelijoille, 95 op

Osaamistavoitteet

Taloustieteen syventävät opinnot sivuaineopiskelijoille.

Lisätiedot

Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä laitokselle saadakseen kokonaisuusmerkinnän syventävistä opinnoista suoritettuaan vaaditut syventävien opintojen jaksot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Taloustieteen laitos
avaa kaikki
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet