Opinto-oppaat
Pakolliset aineopintojen kurssit sivuaineopiskelijoille, 28 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Taloustieteen laitos
Taloustieteen aineopinnot sivuaineopiskelijalle (Taloustiede (yhteiskuntat.ala))
avaa kaikki

Pakolliset aineopintojen kurssit sivuaineopiskelijoille

KT042103 KT33 Mikroteoria I, 8 op
KT042104 KT34 Makroteoria I, 8 op
KT042106 KT36 Mikroteoria II, 6 op
KT042107 KT37 Makroteoria II, 6 op
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet