Opinto-oppaat
Vaihtoehtoiset aineopintojen kurssit sivuaineopiskelijoille, 12–27 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Taloustieteen laitos
Taloustieteen aineopinnot sivuaineopiskelijalle (Taloustiede (yhteiskuntat.ala))
avaa kaikki

Vaihtoehtoiset aineopintojen kurssit sivuaineopiskelijoille

KT042002 KT5/LR07,7 Rahatalous, 6 op
KT042009 KT15 Julkinen talous, 6 op
KT042011 KT18 Economic Integration, 6 ECTS
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet