Opinto-oppaat
Pakolliset syventävät opinnot sivuaineopiskelijoille, 76 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Taloustieteen laitos
avaa kaikki

Pakolliset syventävät opinnot sivuaineopiskelijoille

KT043022 KTS24 Advanced Econometrics, 10 ECTS
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet