Opinto-oppaat
Taloustieteen sivuaineopinnot tietojenkäsittelyopin ja matematiikan opiskelijoille, 34 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Taloustieteen laitos
avaa kaikki

Taloustieteen sivuaineopinnot tietojenkäsittelyopin ja matematiikan opiskelijoille

KT042103 KT33 Mikroteoria I, 8 op
KT042104 KT34 Makroteoria I, 8 op
KT042106 KT36 Mikroteoria II, 6 op
KT042107 KT37 Makroteoria II, 6 op
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet