Opinto-oppaat
Yhteiskuntaopin opettajan taloustieteen opinnot, 6–25 op

Lisätiedot

Yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena: Taloustieteen perusopinnot 25 op tai jos valtio-opin perusopinnot on suoritettu niin taloustieteen opinnoista KTY Kansantaloustieteen perusteet -kurssi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Taloustieteen laitos
avaa kaikki

Yhteiskuntaopin opettajan taloustieteen opinnot

Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet