Opinto-oppaat
Syventävät opinnot, 25 op

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että opiskelijalla on KTK-tutkinnossa kansantaloustiede sivuaineen (25 op), KTM-tutkinnossa hän voi suorittaa myös syventäviä opintojaksoja ottaen kuitenkin huomioon syventävissä opintojaksoissa vaadittavat edeltävät opinnot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Taloustieteen laitos
avaa kaikki
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet