Yritysjuridiikka sivuaineena, 25 ECTS

Sisältö

Yritysjuridiikkaa sivuaineenaan lukevat opiskelijat valitsevat sekä KTK-tutkinnossa että KTM-tutkinnossa seuraavista opintojaksoista vähintään 25 op.

Lisätiedot

Jos opiskelijalla on KTK-tutkinnossa yritysjuridiikka sivuaineena, KTM-tutkinnossa hän voi suorittaa myös syventäviä opintojaksoja ottaen kuitenkin huomioon syventävissä opintojaksoissa vaadittavat edeltävät opinnot.

HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Accounting and Finance
Department of Accounting and Finance
Department of Marketing and International Business
Department of Accounting and Finance
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Turku School of Economics
Turku School of Economics
avaa kaikki

Yritysjuridiikka sivuaineena

Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law