Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Pakolliset opinnot, 48 ECTS

Osaamistavoitteet

Pääaineen pakolliset opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmius toimia projektin johtotehtävissä sekä käsitys alaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Tämä varmennetaan kahdella pakollisella kurssilla: Management of IS Projects ja Information Techonology and Ethics.
Tutkinto-ohjelman pakollisten opintojen toinen keskeinen osa-alue muodostuu menetelmäopinnoista: Tieteen filosofia ja tieteellinen tutkimusprosessi, Tutkimusprosessi ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja Johtamisen tutkiminen kvantitatiivisin menetelmin. Näiden kurssien sekä pro gradu -tutkielman keskeisenä tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun ja ongelman ratkaisuun. Lisäksi pro gradu -tutkielman aihepiiri kannattaa mahdollisuuksien mukaan suunnata omaa erikoistumisalaa koskeviin erityiskysymyksiin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Management and Entrepreneurship
Pääaineopinnot (Information Systems Science)
Department of Management and Entrepreneurship
Pääaineopinnot (Information Systems Science)
avaa kaikki
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science
Information Systems Science
Finnish Study Modules