Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO023095 Johtamisen tutkiminen kvantitatiivisin menetelmin, 6 op

Osaamistavoitteet

Jakso kehittää opiskelijan valmiuksia toteuttaa kvantitatiivisia tutkimuksia ja kehittää itsenäisiä ratkaisuja organisaatioiden ja johtamisen ongelmiin tutkimuksen avulla. Jakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa kyselytutkimuksen, analysoida kvantitatiivisia aineistoja ja raportoida kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija kykenee jakson suoritettuaan lukemaan, ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan kvantitatiivisin menetelmin tehtyjä tutkimuksia ja niistä julkaistuja raportteja. Opintojakso tukee pro gradu - tutkielmatyöskentelyä lisäämällä valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteutus. Jaksolla tutustutaan tilastollisiin analyysimenetelmiin ja sovelletaan niitä käytäntöön. Jaksolla käytettävät aineistot ja esimerkit ovat johtamisen ja organisaatiotutkimuksen, tietojärjestelmätieteen ja yrittäjyyden aloilta.
Opintojakso koostuu kolmesta osasta, jotka kaikki rekisteröidään erikseen.
Osa 1: JOM1/TJM1/YRM1 Survey, 2 op, periodi II
Osa 2: TKMS7 Monimuuttujamenetelmien perusteet, periodi III
Osa 3: JOM3/TJM3/YRM3 Analyysi, 1 op, periodi IV

Opintojakson vastuuhenkilöt:
Osa 1: Maarit Laiho
Osa 2: Janne Engblom
Osa 3: Maarit Laiho, Sanna Ilonen (ent. Suomalainen)

Edellytykset

MENY1 ja TKMY2 tai vastaavat tiedot.

Lisätiedot

Jokaiseen osioon tulee ilmoittautua erikseen. Osiot suositellaan suoritettavaksi saman lukuvuoden aikana alkaen osasta 1.

Opintojaksolla käytettävä oppimateriaali:
1. NUMMENMAA, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki, Tammi 2004,951-26-5203-X.
2. MURRAY, R., How to write a Thesis. Berkshire: Mc Graw-Hill Education 2011. eISBN 9780335244294 (saatavilla elektronisesti Nelli-portaalin `Ebary`aineiston kautta).
3. FOWLER, F. J. Jr., Survey Research Methods, 5th edition. Los Angeles, Sage 2014, 978-1452259000.
4. VILKKA, H., Tutki ja mittaa: Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki, Tammi 2007, 951-26-5641-7.
Lisäksi: Valittujen TKMS7 a, c, d -moduulien kirjallisuus.


Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Compulsory studies (Yrittäjyys)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
avaa kaikki

Johtamisen tutkiminen kvantitatiivisin menetelmin

JO023112 JOM1/TJM1/YRM1 Survey, 2 op
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet