Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALI9000 Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskunta, kuluttajat ja muut sidosryhmät odottavat yrityksiltä konkreettisia toimia ja vastuunottoa sekä ympäristö- että sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kysymyksissä. Vastuullisuuskysymykset korostuvat globaalissa ja verkottuneessa taloudessa. Vastuullisuus liittyy organisaation riskien hallintaan, maineeseen ja pitkän ajan kannattavuuden turvaamiseen. Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija tähän ajankohtaiseen teemaan.

Sisältö

Opintokokonaisuus voi olla sivuaine kaikilla KTK/KTM- ja TuKKK:n VTK/VTM-opiskelijoilla (ottaen huomioon opiskelijan pääaineen/erikoistumissuunnan mahdolliset sivuainesuositukset). Aiemmin KTK-tutkinnon sivuainetta koskevasta symmetriavaatimuksesta on luovuttu 1.8.2016 alkaen, mikä tarkoittaa sitä, että myös ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittaneilla opintokokonaisuus voi olla sivuaine. Vuonna 2013 ja ennen opintonsa aloittaneiden on vaihtoehtoisesti mahdollista saada edelleen erillinen merkintä opintokokonaisuuksista 31.7.2018 saakka (ks. alla).

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle pakollisia pää- tai toisen sivuaineen opintoja, tulee opiskelijan valita opintokokonaisuuden muita opintojaksoja siten, että 25 op tulee täyteen.

KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin:
- opintokokonaisuus voi olla sivuaine TAI
- opintokokonaisuudesta voi saada erillisen merkinnän todistukseen (31.7.2018 saakka), kuten aiemminkin

Mikäli opintokokonaisuus on tutkinnossa sivuaine, eivät opintokokonaisuuden opinnot voi kuulua tutkinnon muihin opintoihin (esim. pää- tai sivuaineeseen), vaan opintokokonaisuus kootaan omaksi kokonaisuudekseen (sivuaineeksi) valmistumisvaiheessa ja siitä tulee tutkintotodistukseen merkintä (sivuaineena) sekä arvosana. Vaihtoehtoisesti vuonna 2013 tai sitä ennen opintonsa aloittanut voi suorittaa opintokokonaisuuden entiseen tapaan 31.7.2018 saakka siten, että opintokokonaisuuteen kuuluva opintojakso voi kuulua tutkinnossa myös esimerkiksi pää- tai sivuaineopintoihin. Tällöin opiskelija voi saada tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta (ilman arvosanaa). Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan pää- tai sivuaineopintoihin tai kieli- ja viestintäopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.

Lisätietoja KEKO-kokonaisuudesta: keko@utu.fi

Edellytykset

Tarjolla vain Turun Kauppakorkeakoulun ja kestävän kehityksen opintokokonaisuuden (KEKO) opiskelijoille.

Lisätiedot

Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuudessa pakollinen opintojakso JO13/KV16 Vastuullinen liiketoiminta: johdantokurssi on suoritettava, mikäli opiskelija haluaa erillisen merkinnän todistukseensa opintokokonaisuuden suorittamisesta.

Mahdollisesti aiemmin suoritetut nyt jo opetustarjonnasta poistuneet opintojaksot on myös mahdollista lukea hyväksi Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuteen:
MA10 Markkinointietiikka, 5 ov
MA20 Yritysten eettinen vastuu, 1 tai 3ov
KV27 Yritysten eettinen vastuu, 1 tai 3 ov
TM 21 Resurssien hallinta ja kestävä kehitys 3 tai 5 ov
TM22 Yritysten eettinen vastuu, 1,2 tai 3 ov
TS18 Yritysten eettinen vastuu, 1, 2 tai 3ov
JO12 Yritysten eettinen vastuu 2 ov
TM21 Globaali vastuullinen liiketoiminta 3 tai 5 ov
KV28 Eettinen vastuu kansainvälisessä liiketoiminnassa 2 tai 5 ov
KTT9 Ympäristötalouden perusteet 3 ov
JO13 Ympäristöjohtamisen perusteet 5 ov
JOS9 Organisaatiot, yhteiskunta ja luonnonympäristö 5 ov
JO12 Liikkeenjohdon eettiset kysymykset 2, 3 tai 5 ov
JO11 Liiketoimintaetiikka, 6 op
LT07 Environmental Reporting 1 ov
TS6 Environmental sociology 3 tai 4 ov
TUTU4 / JO16 Yrityksen visionäärinen johtaminen 5 ov
LT07, 4 Environmental and Corporate Social Responsibility Reporting 1 ov
FUTUS-3 Values, ethics and the history of futures studies 3 ECTS cr
JO9 Vastuullinen liiketoiminta ja ympäristökysymykset 4 tai 6 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.