Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MALI9000 Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus, 25 op

Sisältö

Matkailu- ja vapaa-ajan toimiala on laaja kokonaisuus, jonka keskeisiä osia ovat esimerkiksi majoitus- ja ravitsemistoiminta, henkilöliikenne, monenlaiset luontoon ja kulttuuriin liittyvät nähtävyydet, aktiviteetit ja tapahtumat sekä hyvinvointi- ja liikuntapalvelut. Matkailua tukevia aloja ovat puolestaan esimerkiksi käsi- ja pienteollisuus sekä vähittäiskauppa ja lisäksi matkailu- ja elämystuotanto yhdistyy kiinteästi luoviin toimialoihin, kuten muotoiluun sekä viihde- ja kulttuurituotantoon. Matkailu- ja vapaa-ajantoimialan jatkuva kasvu heijastaa elämystalouden nousua. Tuotteiden ja palveluiden sijaan kuluttajat etsivät yhä enemmän kokemuksia ja elämyksiä, joiden avulla tavoitellaan paitsi viihtymistä, nautintoa, ja uusien paikkojen kokemista, myös uusien asioiden oppimista sekä itsensä kehittämistä ja haastamista.

Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus keskittyy elämyskulutuksen merkityksen kasvuun ja sen aikaansaamiin liiketoiminta- ja tutkimusmahdollisuuksiin laaja-alaisesti ja monitieteisesti. Opintokokonaisuudessa perehdytään matkailu- ja vapaa-ajantutkimuksen käsitteisiin ja ajatustapoihin pääasiassa markkinoinnin, maantieteen ja sosiologian näkökulmista.

Opintokokonaisuudessa tarkastellaan matkailua ja vapaa-aikaa erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita erityisesti matkailun kulttuurisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista, suositellaan myös Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja Maisematutkimuksen (KTMT) koordinoimaa Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuutta (KUME). Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuuteen on sisällytettävä 3 op:n laajuinen opintojakso Johdatus matkailuliiketoimintaan.

Opintokokonaisuus voi olla sivuaine kaikilla KTK/KTM- ja VTK/VTM-opiskelijoilla (ottaen huomioon opiskelijan pääaineen/erikoistumissuunnan mahdolliset sivuainesuositukset). Aiemmin KTK-tutkinnon sivuainetta koskevasta symmetriavaatimuksesta on luovuttu 1.8.2016 alkaen, mikä tarkoittaa sitä, että myös ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittaneilla opintokokonaisuus voi olla sivuaine. Vuonna 2013 ja ennen opintonsa aloittaneiden on vaihtoehtoisesti mahdollista saada edelleen erillinen merkintä opintokokonaisuuksista 31.7.2018 saakka (ks. alla).

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle pakollisia pää- tai toisen sivuaineen opintoja, tulee opiskelijan valita opintokokonaisuuden muita opintojaksoja siten, että 25 op tulee täyteen.

KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin:
- opintokokonaisuus voi olla sivuaine TAI
- opintokokonaisuudesta voi saada erillisen merkinnän todistukseen (31.7.2018 saakka), kuten aiemminkin

Mikäli opintokokonaisuus on tutkinnossa sivuaine, eivät opintokokonaisuuden opinnot voi kuulua tutkinnon muihin opintoihin (esim. pää- tai sivuaineeseen), vaan opintokokonaisuus kootaan omaksi kokonaisuudekseen (sivuaineeksi) valmistumisvaiheessa ja siitä tulee tutkintotodistukseen merkintä (sivuaineena) sekä arvosana. Vaihtoehtoisesti vuonna 2013 tai sitä ennen opintonsa aloittanut voi suorittaa opintokokonaisuuden entiseen tapaan 31.7.2018 saakka siten, että opintokokonaisuuteen kuuluva opintojakso voi kuulua tutkinnossa myös esimerkiksi pää- tai sivuaineopintoihin. Tällöin opiskelija voi saada tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta (ilman arvosanaa). Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan pää- tai sivuaineopintoihin tai kieli- ja viestintäopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuteen on aikaisemmin kuulunut lisäksi TS5 Matkailun sosiologia, A.6 Matkailu ja turismi, MA21 Palvelujen markkinointi, TJ9/KV15 Verkkoliiketoiminta, TUTU4/JO16 Yrityksen visionäärinen johtaminen sekä MAS7 Matkailu- ja kulttuuripalvelujen markkinointi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki

Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus

Suoritettava vähintään 25 opintopistettä
Opintokokonaisuuden valinnaiset opinnot
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että opintokokonaisuuden vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II 9 op
Opintojakso koostuu kirjallisuudesta, lukupiirisuorituksesta sekä mahdollisista teemaseminaareista, joihin osallistumalla voi korvata osan kurssin kirjallisuudesta.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.