Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YVIE9000 Yritysviestinnän opintokokonaisuus, 25 op

Sisältö

Opintokokonaisuuden tavoitteena on lisätä viestinnän yleisten lainalaisuuksien tuntemusta,
perehdyttää liiketoiminnalle keskeisiin viestinnän osa-alueisiin (markkinointiviestintä,
konserniviestintä, organisaatioviestintä) sekä kehittää opiskelijoiden henkilökohtaisia viestintä-
ja vuorovaikutustaitoja.

Käytännössä kaikissa talouselämän tehtävissä voi hyödyntää viestintätietoja ja -taitoja.

Varsinkin viestinnän, markkinoinnin, median, henkilöstöhallinnon ja konsultoinnin tehtäviin
tähtääviltä edellytetään erinomaista viestintäosaamista.

Opintokokonaisuudessa tarkastellaan yritysten ja yhteisöjen viestintää niin yksilö-, ryhmä- ja
organisaatio- kuin julkisuuden ja mediankin tasolla. Teoreettiset opintojaksot taustoittavat ja
auttavat ymmärtämään sellaisia yhteisöjen toimintaan liittyviä ilmiöitä kuten kulttuuri,
mielikuvat, identiteetti, maineen ja yrityskuvan hallinta ja julkisuusmekanismit sekä asiakkaille
suunnatun ja muille sidosryhmille suunnatun viestinnän eroja. Viestinnän suunnitteluun ja
toteuttamiseen painottuvat jaksot antavat kuvan yritysviestinnän tavoitteista, keinoista,
onnistumisen mahdollisuuksista sekä tuloksista ja perehdyttävät viestintätehtävissä toimivilta
edellytettävään osaamiseen. Suullisten ja kirjallisten taitojen kehittämiseen tähtäävillä
opintojaksoilla sovelletaan käytäntöön teoreettista tietoa tuloksellisesta henkilökohtaisesta
viestinnästä.

OPINTOKOKONISUUDEN SUORITTAMINEN

Opintokokonaisuuden laajuus on väh. 25 op. Opiskelijoiden tulee valita opintojaksoja vähintään kahdesta aineesta. Opintokokonaisuuteen tulee sisältyä sekä kieliaineen että muun kuin kieliaineen opintoja.

OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEENA

Opintokokonaisuus voi olla sivuaine kaikilla KTK/KTM- ja VTK/VTM-opiskelijoilla (ottaen huomioon opiskelijan pääaineen/erikoistumissuunnan mahdolliset sivuainesuositukset). Aiemmin KTK-tutkinnon sivuainetta koskevasta symmetriavaatimuksesta on luovuttu 1.8.2016 alkaen, mikä tarkoittaa sitä, että myös ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittaneilla opintokokonaisuus voi olla sivuaine. Vuonna 2013 ja ennen opintonsa aloittaneiden on vaihtoehtoisesti mahdollista saada edelleen erillinen merkintä opintokokonaisuuksista 31.7.2018 saakka (ks. alla).

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle pakollisia pää- tai toisen sivuaineen opintoja, tulee opiskelijan valita opintokokonaisuuden muita opintojaksoja siten, että 25 op tulee täyteen. Sivuaineeseen luetaan mukaan kielten opintojaksot riippumatta siitä, kuuluuko kyseinen opintojakso opiskelijan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Sama kielen opintojakso ei voi kuitenkaan sisältyä kahteen eri tutkintoon tai toiseen sivuaineeseen.

KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin:
- opintokokonaisuus voi olla sivuaine TAI
- opintokokonaisuudesta voi saada erillisen merkinnän todistukseen (31.7.2018 saakka), kuten aiemminkin

Mikäli opintokokonaisuus on tutkinnossa sivuaine, eivät opintokokonaisuuden opinnot voi kuulua tutkinnon muihin opintoihin (esim. pää- tai sivuaineeseen), vaan opintokokonaisuus kootaan omaksi kokonaisuudekseen (sivuaineeksi) valmistumisvaiheessa ja siitä tulee tutkintotodistukseen merkintä (sivuaineena) sekä arvosana. Vaihtoehtoisesti vuonna 2013 tai sitä ennen opintonsa aloittanut voi suorittaa opintokokonaisuuden entiseen tapaan 31.7.2018 saakka siten, että opintokokonaisuuteen kuuluva opintojakso voi kuulua tutkinnossa myös esimerkiksi pää- tai sivuaineopintoihin. Tällöin opiskelija voi saada tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta (ilman arvosanaa). Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan pää- tai sivuaineopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki

Yritysviestinnän opintokokonaisuus

Suomen kieli ja viestintä
SV2, SVe3 ja SV4 ovat opetustarjonnassa joka toinen vuosi. SV2, SVe3 ovat opetustarjonnassa lv. 2017-2018. SV4 on opetustarjonnassa lv. 2016-2017.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.