Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Akateemisen tutkinnon suorittaneet sijoittuvat usein erilaisiin henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin sekä sellaisiin johto- tai asiantuntijatehtäviin, joissa tarvitaan työelämän asioiden laaja-alaista hahmottamista, osaamista sekä käytäntöjen ymmärtämistä. Työelämän kysymykset edellyttävät usein myös tutkimukselta monitieteistä otetta. Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tarkastella usean eri tieteenalan lähtökohdista erilaisia henkilöstökysymyksiä ja työvoiman käyttöä osana yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Lisäksi opiskelija ymmärtää ja hallitsee työelämä- ja henkilöstökysymyksiä.

Sisältö

Työelämän ja henkilöstöasioiden -opintokokonaisuuteen, 25 op järjestetään haku vuosittain toukokuussa. Työelämän ja henkilöstöasioiden -opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-40 opintopistettä. Opinnot koostuvat monitieteisesti Turun työtieteiden keskuksen, Turun yliopiston eri tiedekuntien ja Turun kauppakorkeakoulun, Åbo Akademin sekä Työterveyslaitoksen tarjoamasta opetuksesta. Opinnot soveltuvat yliopistojen perustutkintoja opiskeleville esimerkiksi maisteritutkinnon sivuaineeksi. Haku opintoihin järjestetään vuosittain toukokuussa. Kokonaisuudesta saa erillisen diplomin. Opiskelija suorittaa pakollisia opintoja 14 op. Tämän lisäksi opiskelijan tulee valita valinnaisia opintojaksoja siten, että hän suorittaa opintokokonaisuuteen kuuluvia valinnaisia opintojaksoja 11-26 opintopistettä. Opintojaksot ovat tasoltaan aine- ja syventäviä opintoja. Opintokokonaisuus sopii luontevimmin osaksi maisteriopintoja.

Opiskelija vastaa itse tarvittavien opintojaksojen suorittamisesta opintokokonaisuutta varten. Mikäli jokin Tyhe-opintojen opetussuunnitelmaan kuuluva opintojakso kuuluu opiskelijan opintorekisteriotteella toiseen opintokokonaisuuteen tai se aiotaan myöhemmin liittää opiskelijan omaan pääaineeseen, sitä ei voida lukea osaksi Tyhe-opintokokonaisuutta. Mikäli opintojaksoa ei ole kiinnitetty mihinkään muuhun opintokokonaisuuteen, se voidaan sisällyttää osaksi Tyhe-opintojen valinnaisia opintoja. Aiemmin Tyhe-opintonsa aloittaneet huomioivat opintojaksotarjonnan lukuvuosittaiset muutokset pakollisissa opinnoissa (kts. siirtymäsäädökset).

Opintokokonaisuus alkaa pakollisella johdantoluennolla syyslukukaudella, useimmiten syyskuussa. Johdantoluennolla informoidaan opintokokonaisuuden käytännön asioista.

Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalle opintokokonaisuus voi olla sivuaine kaikilla KTK/KTM- ja VTK/VTM-opiskelijoilla (ottaen huomioon opiskelijan pääaineen/erikoistumissuunnan mahdolliset sivuainesuositukset). Aiemmin KTK-tutkinnon sivuainetta koskevasta symmetriavaatimuksesta on luovuttu 1.8.2016 alkaen, mikä tarkoittaa sitä, että myös ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittaneilla opintokokonaisuus voi olla sivuaine. Vuonna 2013 ja ennen opintonsa aloittaneiden on vaihtoehtoisesti mahdollista saada edelleen erillinen merkintä opintokokonaisuuksista 31.7.2018 saakka (ks. alla).

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle pakollisia pää- tai toisen sivuaineen opintoja, tulee opiskelijan valita opintokokonaisuuden muita opintojaksoja siten, että 25 op tulee täyteen.

KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin:
- opintokokonaisuus voi olla sivuaine TAI
- opintokokonaisuudesta voi saada erillisen merkinnän todistukseen (31.7.2018 saakka), kuten aiemminkin

Mikäli opintokokonaisuus on tutkinnossa sivuaine, eivät opintokokonaisuuden opinnot voi kuulua tutkinnon muihin opintoihin (esim. pää- tai sivuaineeseen), vaan opintokokonaisuus kootaan omaksi kokonaisuudekseen (sivuaineeksi) valmistumisvaiheessa ja siitä tulee tutkintotodistukseen merkintä (sivuaineena) sekä arvosana. Vaihtoehtoisesti vuonna 2013 tai sitä ennen opintonsa aloittanut voi suorittaa opintokokonaisuuden entiseen tapaan 31.7.2018 saakka siten, että opintokokonaisuuteen kuuluva opintojakso voi kuulua tutkinnossa myös esimerkiksi pää- tai sivuaineopintoihin. Tällöin opiskelija voi saada tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta (ilman arvosanaa). Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan pää- tai sivuaineopintoihin tai kieli- ja viestintäopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.

Lisätiedot

Opiskeluun liittyviä kysymyksiä voi esittää opintokoordinaattorille sekä tarvittaessa myös tutkimuskoordinaattorille. Yhteystiedot löytyvät opintojen www-sivuilta: www.utu.fi/tyhe.
Lisätietoa opintokokonaisuudesta ja opetuksesta saa samasta linkistä.
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuuteen myönnetään kahden vuoden opinto-oikeus.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Management and Entrepreneurship
Sivuainesuositukset (Management and Organisation)
Turku School of Economics
Turku School of Economics
Turku School of Economics
avaa kaikki

Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus

Turku School of Economics
Finnish Study Modules
Common Studies
Postgraduate Degrees, TSE
UTU Graduate School, Studies in Field of Business