Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloussosiologian sivuaineopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma), 25 op

Lisätiedot

Opintojaksot TS5 Matkailun sosiologia ja TSS16 ICT and Society ovat poistuneet sivuainetarjonnasta lv. 2014-15 lähtien. Opintojakso A.5 Taloussosiologian suuntauksia on poistunut opetustarjonnasta ja sen korvaa lv. 2016-17 alkaen A.6. Ajankohtainen taloussosiologia.

Opintojaksot S.5 ja S.6 ovat yhdistyneet lv. 2016-17 alkaen opintojaksoksi S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki

Taloussosiologian sivuaineopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma)

vähintään 25op
Vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 Kulutussosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 Työelämän sosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Sosiologian tutkimusmenetelmät 6 op
Opiskelija osallistuu joko laadullisia tai kvantitatiivisia menetelmiä käsittävälle metodikurssille (Tutkimusmenetelmät 1) ja suorittaa valinnaisia menetelmäopintoja (Tutkimusmenetelmät 2) osallistumalla harjoituksia sisältäville menetelmäkursseille, kirjoittamalla esseitä tai suorittamalla kirjatenttejä.
S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II 9 op
Opintojakso koostuu kirjallisuudesta, lukupiirisuorituksesta sekä mahdollisista teemaseminaareista, joihin osallistumalla voi korvata osan kurssin kirjallisuudesta.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.