Supplementary studies for Master's degree programmes
expand all

Supplementary studies for Master's degree programmes

LT010008 LRYA Bookkeeping, 5 ECTS
YR220004 YRY Entrepreneurship, 3 ECTS
TJ092530 TJK530 Bachelor's Thesis, 10 ECTS
KV202800 KVK Bachelor's Thesis, 10 ECTS
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.