Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Jatkotutkintojen yleistieteelliset opinnot, 16 ECTS

Osaamistavoitteet

YLEISTIETEELLISET OPINNOT
(General Postgraduate Studies)

Yleistieteellisten opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija yhteiskuntatieteiden tieteenfilosofisiin perusteisiin ja antaa perusteet sekä tutkimusotteen hahmottamiselle että tutkimusmetodin valinnalle ja käytölle omassa tutkimustyössä. Lisäksi opinnot tukevat tutkijavalmiuksien ja ammatillisten taitojen kehittymistä (transferable skills). Yleistieteellisiä opintoja kuuluu jatkotutkinnon rakenteeseen 16 opintopistettä.

Sisältö

Yleistieteelliset opintojaksot (YLJ) ovat Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman yhteistä opintojaksotarjontaa ja ne muodostavat jatkotutkintojen yleistieteellisten opintojen ytimen. Tohtorikoulutettavan tulee seurata aktiivisesti eri tahojen opintojaksotarjontaa, jota verkostot päivittävät eri aikoina lukuvuoden kuluessa, ja valita siitä YLJ-opintojen tavoitteen mukaisesti itselleen parhaiten soveltuvat jaksot. Yleistieteellisiin opintoihin tulee sisältyä tieteenfilosofian, metodologian ja tutkijavalmiuksien opintoja.

Opintojakso Information Resources and Tools for Research -opintojakso (2 op) on pakollinen kaikille jatko-opiskelijoille (vuodesta 2007 lähtien) ja se suositellaan suoritettavaksi heti jatko-opintojen alussa. Kurssi korvaa aikaisemman YLJ0 Tutkijan työvälineet 1 op -opintojakson.

Vuonna 2015 ja sen jälkeen Turun kauppakorkeakouluun jatko-opintoja suorittamaan hyväksytyillä opiskelijoilla YLJ-opintoihin kuuluu pakollisena tutkimusetiikan opintoja vähintään 1 opintopisteen laajuisena. Pakolliseksi tutkimusetiikan suoritukseksi suositellaan UTUGS-yleiskoulutustarjonnassa olevaa opintojaksoa Ethics of Academic Research (2 op). Tutkimusetiikan pakolliseksi suoritukseksi hyväksytään myös muita sisällöllisesti vastaavia opintoja. Tutkimusetiikan opintojakson sisällyttämistä suositellaan myös aiemmin jatko-opintonsa aloittaneille.

Pakollisten opintojen lisäksi yleistieteellisiin opintoihin (vähintään 16 op) voi sisältyä:

- Turun kauppakorkeakoulun tarjoamia YLJ-opintojaksoja
- Turun yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) puitteissa tarjottavia opintojaksoja harkinnan mukaan ja ohjaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla tai
- KATAJAn, KAVAn, TVA:n tai muun kansallisen tai vastaavan tasoisen kansainvälisen tohtorikoulutusverkoston tarjoamia opintojaksoja.
- Lisäksi KTM-tutkintoon kuuluva kvalitatiivisten menetelmien opintojakso (YSM) tai kvantitatiivisten menetelmien opintojaksot (esim. JOM/TJM/YRM, MAS2/KVS2, TKMS7) suositellaan sisällytettäväksi (2 op:n laajuisena) niiden tohtorikoulutettavien yleistieteellisiin opintoihin, joiden KTM-tutkintoon vastaava oppisisältö ei kuulu.


Suositellut yleistieteelliset opintojaksot lv. 2016-2018 aiheittain:

Pakolliset (tutkijan ammatilliset taidot):
- Information Resources and Tools for Research 2 op (UTUGS)
- Ethics for Academic Research 2 op (UTUGS) (tai vastaava samansisältöinen väh. 1 op suoritus), pakollinen v. 2015 tai sen jälk. opinto-oikeuden saaneille

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
Tieteenfilosofia
- Eight Lectures on Philosophy of Science 4 op (UTUGS)
- Approaches to Scientific Futures Research 3 op (TVA/TSE)
Tutkimusmetodologia:
- YLJe3 Taloustieteen metodologia 3 op (TSE)
- YLJ4 Methodology of business studies 4 op (TSE)
- YLJ5 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 4 op (TSE)
- YLJ6 Scientific reading and research communication 4 op (TSE)
- YLJ7 Qualitative research methods 4 op (TSE)
- YLJ9 Financial and time series econometrics 6 op (TSE)
- Doctoral course in qualitative methodology 1 tai 4 op (UTUGS)
- Qualitative Methods in Business Research 6 op (tai vastaava laadullisten menetelmien kurssi) (KATAJA/EIASM)
- Advanced doctoral course on case studies in business and management research 6 op (KATAJA/EIASM)
- Principles of Econometrics 8 op (KAVA)
- Introduction to multivariate methods 5 op tai muu vastaava tilastotieteen opintojakso (UTUGS/Tilastokeskus)

Tutkijan ammatilliset taidot
- YLJ8 Workshop on Scientific Writing 4 op (ei tarjonnassa 2016-2018)
- PYLJ8 Scientific Writing 4 op (TSE/Pori)

Tietoa jatko-opintojaksoista on saatavilla myös TuKKK:n jatko-opiskelusivustolla kohdassa Jatko-opintokurssit: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/jatko-opinnot/jatko-opintokurssit/Sivut/home.aspx.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turku School of Economics
avaa kaikki
Turku School of Economics
Finnish Study Modules
Common Studies
Postgraduate Degrees, TSE
UTU Graduate School, Studies in Field of Business