Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEKO9000 Kestävän kehityksen opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Kestävä kehitys haastaa yrityksiä, yhteisöitä ja yksilöitä muuttamaan ajattelu- ja toimintatapojaan. Kestävän kehityksen opintokokonaisuus (KEKO) on Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarjottava opintokokonaisuus, joka tukee opiskelijan kykyä ymmärtää kestävän kehityksen haasteita ja antaa laajan kokemuksen tiimityöstä ja projektinhallinnasta. Opintokokonaisuus pohjautuu Turun yliopiston eri tiedekunnissa tarjolla oleville kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan opintojaksoille, tavoitteena tieteidenvälisen integroivan ajattelun kehittäminen. Opintokokonaisuutta suositellaan osaksi opiskelijan ylempää tutkintoa, mutta se on mahdollista suorittaa myös osana alempaa tutkintoa. Opintokokonaisuuteen on erillinen haku huhtikuussa (englanninkielisille opiskelijoille kesä-elokuussa). KEKOon voivat hakea kaikkien Turun yliopiston tiedekuntien opiskelijat.

KEKO soveltuu sivuaineeksi kaikille jotka haluavat ymmärtää kestävän kehityksen problematiikkaa, oppia tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä sosiaalisen, ympäristöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista, tunnistamaan riippuvuussuhteita kestävän kehityksen eri osa-alueiden välillä ja tehdä yhteistyötä eri alan osaajien kanssa.

Sisältö

KEKO-opinnot koostuvat pakollisesta tiimityöosuudesta "Kestävän kehityksen integrointi ja hallinta" KEKO9001 (10 op) ja vapaavalintaisista kestävän kehityksen eri osa-alueiden KEKO9002 -opintosuorituksista (vähintään 15 op, vaihto-opiskelijoille vähintään 2 op) jotka opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan Turun yliopiston eri tiedekunnissa järjestettävistä, opintokokonaisuutta tukevista kursseista. Siinä missä KEKO9001 syventää käsitystä kestävän kehityksen eri näkökulmien taustalla olevista erilaisista arvoista ja painottaa kollektiivisen asiantuntijuuden merkitystä kestävän kehityksen haasteisiin vastaamisessa, KEKO9002-kurssit tyypillisesti mahdollistavat syventymisen yksittäisiin ekologisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin, tai kulttuurisiin aiheisiin. KEKO9002 vapaavalintaisiin opintoihin voi ennalta sopien liittää myös opiskelijan kestävän kehityksen asiantuntijuuden kehittymistä tukevia, analyyttisesti raportoituja yritysyhteistyöprojekteja, konferenssiosallistumisia, tai muita vastaavia.
Valittavien kurssien listaus löytyy opintokokonaisuuden www-sivuilta: https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/Sivut/keko2.aspx


Opintokokonaisuus voi olla sivuaine kaikilla KTK/KTM- ja VTK/VTM-opiskelijoilla (ottaen huomioon opiskelijan pääaineen/erikoistumissuunnan mahdolliset sivuainesuositukset). Aiemmin KTK-tutkinnon sivuainetta koskevasta symmetriavaatimuksesta on luovuttu 1.8.2016 alkaen, mikä tarkoittaa sitä, että myös ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittaneilla opintokokonaisuus voi olla sivuaine. Vuonna 2013 ja ennen opintonsa aloittaneiden on vaihtoehtoisesti mahdollista saada edelleen erillinen merkintä opintokokonaisuuksista 31.7.2018 saakka (ks. alla).

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle pakollisia pää- tai toisen sivuaineen opintoja, tulee opiskelijan valita opintokokonaisuuden muita opintojaksoja siten, että 25 op tulee täyteen.

KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin:
- opintokokonaisuus voi olla sivuaine TAI
- opintokokonaisuudesta voi saada erillisen merkinnän todistukseen (31.7.2018 saakka), kuten aiemminkin

Mikäli opintokokonaisuus on tutkinnossa sivuaine, eivät opintokokonaisuuden opinnot voi kuulua tutkinnon muihin opintoihin (esim. pää- tai sivuaineeseen), vaan opintokokonaisuus kootaan omaksi kokonaisuudekseen (sivuaineeksi) valmistumisvaiheessa ja siitä tulee tutkintotodistukseen merkintä (sivuaineena) sekä arvosana. Vaihtoehtoisesti vuonna 2013 tai sitä ennen opintonsa aloittanut voi suorittaa opintokokonaisuuden entiseen tapaan 31.7.2018 saakka siten, että opintokokonaisuuteen kuuluva opintojakso voi kuulua tutkinnossa myös esimerkiksi pää- tai sivuaineopintoihin. Tällöin opiskelija voi saada tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta (ilman arvosanaa). Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan pää- tai sivuaineopintoihin tai kieli- ja viestintäopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.

Edellytykset

Opintokokonaisuuteen otetaan vuosittain max. 30 opiskelijaa, lisäksi englanninkielisessä haussa 10 opiskelijaa. Haku on vuosittain huhtikuussa, englannin kielellä opiskeleville kesä-elokuussa.
Lisätietoja hausta: https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/Sivut/home.aspx

Lisätiedot

Lisätietoa:
https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/Sivut/home.aspx

keko@utu.fi

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.