Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietohallintojohtamisen opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Tieto ja tietojärjestelmät ovat yhä keskeisemmässä roolissa yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa. Tiedon ja tietojärjestelmien johtaminen vaatii liiketoiminnan tuntemusta, josta myös tietotekniikan ja muiden teknisten alojen osaajat hyötyvät.
Tietohallinnon johtamisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijat osaavat:
- Soveltaa annettuja viitekehyksiä organisaation tietoturvan johtamisen kehittämiseen
- Soveltaa yleisimpiä malleja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen
- Tunnistaa tietotekniikan strategiset hyödyt ja riskit ja johtaa liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittamista erityyppisissä organisaatioissa.
- Analysoida IT-projektin johtajan työtehtäviä, niissä tarvittavia valmiuksia sekä analysoida omia vahvuuksiaan toimia projektin johtajana
- Tunnistaa ja analysoida IT-alan työhön liittyviä keskeisiä eettisiä kysymyksiä.
Käytännössä kaikkien tietojärjestelmätiedettä, tietojenkäsittelytieteitä tai teknisempiä aloja opiskelleiden olisi hyvä omata kattavat tiedot tietohallinnon perusteista ja toteuttamisesta, ja myös organisaatiotason näkökulma tietohallintoon ja liiketoimintaa tukeviin tietojärjestelmiin.

Sisältö

Opintokokonaisuus on tarjolla KTK/KTM- ja VTK/VTM-opiskelijoille sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijoille.
Opintokokonaisuus voi olla sivuaine kaikilla KTK/KTM- ja VTK/VTM-opiskelijoilla (ottaen huomioon opiskelijan pääaineen/erikoistumissuunnan mahdolliset sivuainesuositukset). Aiemmin KTK-tutkinnon sivuainetta koskevasta symmetriavaatimuksesta on luovuttu 1.8.2016 alkaen, mikä tarkoittaa sitä, että myös ennen vuotta 2014 KTK/KTM-opintonsa aloittaneilla opintokokonaisuus voi olla sivuaine. Vuonna 2013 ja ennen opintonsa aloittaneiden on vaihtoehtoisesti mahdollista saada edelleen erillinen merkintä opintokokonaisuuksista 31.7.2018 saakka (ks. alla).

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen opintokokonaisuudesta sivuaineen. Jos opintokokonaisuudessa on opiskelijalle pakollisia pää- tai toisen sivuaineen opintoja, tulee opiskelijan valita opintokokonaisuuden muita opintojaksoja siten, että 25 op tulee täyteen. Opintokokonaisuuteen voidaan hyväksyä TJS8 Special Courses: IT Governance -kurssin lisäksi myös muita TJS8 kursseja.

KTK/KTM-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2013 tai aikaisemmin:
- opintokokonaisuus voi olla sivuaine TAI
- opintokokonaisuudesta voi saada erillisen merkinnän todistukseen (31.7.2018 saakka), kuten aiemminkin

Mikäli opintokokonaisuus on tutkinnossa sivuaine, eivät opintokokonaisuuden opinnot voi kuulua tutkinnon muihin opintoihin (esim. pää- tai sivuaineeseen), vaan opintokokonaisuus kootaan omaksi kokonaisuudekseen (sivuaineeksi) valmistumisvaiheessa ja siitä tulee tutkintotodistukseen merkintä (sivuaineena) sekä arvosana. Vaihtoehtoisesti vuonna 2013 tai sitä ennen opintonsa aloittanut voi suorittaa opintokokonaisuuden entiseen tapaan 31.7.2018 saakka siten, että opintokokonaisuuteen kuuluva opintojakso voi kuulua tutkinnossa myös esimerkiksi pää- tai sivuaineopintoihin. Tällöin opiskelija voi saada tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta (ilman arvosanaa). Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen merkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu opiskelijan pää- tai sivuaineopintoihin tai kieli- ja viestintäopintoihin. Sama opintojakso ei voi sisältyä useampaan eri opintokokonaisuuteen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki

Tietohallintojohtamisen opintokokonaisuus

Suoritettava vähintään 25 op
TJ093221 TJS6 Software Business, 3–6 ECTS
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.