Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena, 25 op

Sisältö

Kansainvälistä liiketoimintaa sivuaineenaan lukevat opiskelijat valitsevat sekä KTK-tutkinnossa että KTM-tutkinnossa vähintään 25 op kansainvälisen liiketoiminnan opintoja. KTM-tutkinnossa tehtäviin sivuaineopintoihin ei voi sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja, jos ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Tämän johdosta KTM-tutkinnon sivuaine koostetaan muista aineen jaksoista.

Lisätiedot

Kaikki opintojaksot eivät ole tarjolla muille kuin kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Lisätietoa opintotarjonnasta muiden tiedekuntien opiskelijoille löytyy intrasta.

HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan KVY.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Sivuainesuositukset (Johtaminen ja organisointi)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Sivuainesuositukset (Tietojärjestelmätiede)
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki

Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena

Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet