Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Taloussosiologia sivuaineena, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Laaja-alaisuutensa ansiosta taloussosiologian sivuaineopinnot täydentävät ja tukevat hyvin esimerkiksi johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin, sosiologian ja sosiaalipolitiikan opintoja.

Sisältö

Taloussosiologiaa sivuaineenaan lukevat opiskelijat valitsevat perus- ja aineopinnoista (opintojaksokohtaiset rajoitukset huomioiden) vähintään 25 op. Maisterintutkintoon sivuainetta suorittava opiskelija voi valita syventäviä opintoja vasta, kun on suorittanut 25 op perus- ja aineopintoja.

Suoraan maisterivaiheeseen opiskelemaan tulevat opiskelijat voivat sisällyttää sivuaineeseensa myös opintojakso P.1. Taloussosiologian perusteet, mikäli vastaavaa jaksoa ei ole suoritettu aiemmassa tutkinnossa.

Kurssi A.5. Taloussosiologian suuntauksia on kaikille sivuaineopiskelijoille pakollinen (lukuvuodesta 2012-2013 lähtien).

KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää kaikille yhteisten opintojen jaksoja, kun ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Tämä vuoksi KTM-tutkinnon sivuaine koostetaan muista ko. aineen jaksoista huomioiden sivuaineen mahdolliset pakollisuudet.

Jos opiskelijalla on KTK-tutkinnossa taloussosiologia sivuaineena, KTM-tutkinnossa hän voi suorittaa myös syventäviä opintojaksoja, ottaen kuitenkin huomioon syventävissä opintojaksoissa vaadittavat edeltävät opinnot.

Lisätiedot

Taloussosiologian opintojaksoja voi korvata myös muiden Turun yliopiston tidekuntien (ks. erityisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kurssitarjonta) tai yliopistojen vastaavilla opintojaksoilla. Kurssien korvaamisesta on sovittava erikseen. Ilmoitetut suoritusajankohdat ovat

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Management and Entrepreneurship
Sivuainesuositukset (Management and Organisation)
Department of Management and Entrepreneurship
Department of Marketing and International Business
avaa kaikki

Taloussosiologia sivuaineena

Taloussosiologian suppea sivuaineopintokokonaisuus 25 op
Suoritettava pakolliset opintojaksot 7 op ja vaihtoehtoisia opintojaksoja 18 op.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
Suoritettava 18 op.
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 Kulutussosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.4 Työelämän sosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.5 Taloudelliset ja sosiaaliset verkostot 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.8 Taloussosiologian erityisalaopinnot 3–9 op
Suoritettava vähintään 3 opintopistettä
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication